چاي سبز دشمن گوارش

چاي سبز نبايد به همراه غذاهاي گوشتي خورده شود زيرا فرد دچار بروز تداخل و کاهش جذب آهن و ترش کردن مي شود.

خدیجه رحمانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بهترین زمان برای استفاده از چای سبز و سیاه 1 الی 2 ساعت قبل و یا بعد از غذا بوده چرا که غذاهای چرب تقریبا مدت هضم شدنشان دو الی چهار ساعت زمان برده و خوردن چای بلافاصله بعد از غذا از عادات بد غذایی تلقی می شود.

رحمانی به افراد توصیه کرد: چای سبز و سیاه نباید به همراه غذاهای گوشتی استفاده شود زیرا موجب بروز تداخل و کاهش جذب آهن در بدن می شود.

وی افزود: برخی از افراد از چای سبز و سیاه به عنوان لاغر شدن و کاهش وزن استفاده می کنند زیرا هیچ دلیل علمی وجود ندارد که ثابت کند این کار باشد چرا که کم شدن کالری دریافتی در مقایسه با کالری مصرفی است که بیشترین نتیجه کاهش وزن مورد انتظار را به همراه می آورد. 

خدمات شیشه و آینه