آشکارسازی بوسیله سرور تحلیل ویدئویی جداگانه

آشکارسازهايي هستند که نميتوان آنها را به دوربين مداربسته IP منتقل کرد . مثلا براي قابل تشخيص بودن چهره و يا پلاک خودرو از الگوريتم هاي پيچيده اي استفاده ميشود که براي رسيدن به نتيجه نياز به توان پردازشي بالايي دارند . پس بايد براي انجام دادن اين مسائل از سرورهاي جداگانه اي استفاده کنند .
لازم است که براي اين کار يک جريان ويدئويي به سرور ضبط و جريان ويدئويي جداگانه اي نيز به سرور تحليل ويدئويي ارسال شود .
ازساده ترين راهها براي انجام دادن چنين قابليتي استفاده کردن ازدوربين هاي مداربسته دو خروجي ميباشد .
رسيدن به ثبات درامر شناسايي وابسته به سطح الگوريتم مورد استفاده نيست بلکه نيازمند تصويري با کيفيت بالا ميباشد .
معمولا آشکارسازها ازحساسيت بالايي نسبت به نويز تصوير کنتراست ، اندازه سوژه مورد نظر و غيره دارند . و حتي کوچکترين انحرافي ازشرايط منجر به کم شدن ثبات شناسايي ميشود .
بنابراين درانتخاب دوربين ديد باني بايد کيفيت بالاي دوربين مداربسته و طرز صحيح استفاده از آن را مد نظر قرار داد .