ویژگی های یک سیستم تلفن سانترال

سيستم تلفن سانترال يک پروژه گسترده مي باشد و مي توان ويژگي هاي گوناگوني را براي ان در نظر گرفت.
در اين بخش به چند مورد از مهمترين عوامل دخيل در فرايند طراحي يک سيستم تلفن سانترال مي پردازيم.
1)شبانه روزي و بي نياز از اپراتور است.
2)از نظر سخت افزار بهينه و از نظر هزينه مقرون به صرفه است.
3)مي توان توسط کامپيوتر وضيعت لحظه به لحظه شبکه را مانيتور نمود.
4)امنيت شبکه به راحتي فراهم و در دسترس است.
5)امکان شماره گيري و برقراري ارتباط با خارج از سيستم وجود دارد.
6)مي توان برقراري تماس هاي داخلي را ممکن نمود.
2-3شرح کلي پروژه سانترال
همانطور که گفته شد سانترال يک پروژه گسترده مي باشد.
در اين پروژه قصد داريم به طراحي يک سيستم سانترال ساده بپردازيم که مي تواند مبناي هر پروژه کاملتري در اين زمينه باشد.
اين پروژه مربوط به طراحي يک سيستم تلفن سانترال 1به 10است در اين مدار از پيغام و تن روي خط استفاده نشده است.اين امکانات را مي توان به سادگي به پروژه اضافه نمود.
اين سيستم داراي يک خط ازاد در پورت ورودي و10 خط داخلي است.هر کاربري که بخواهد با يکي از اين 10 خط داخلي تماس بگيرد ابتدا بايد پس از شماره گيري به محض اشغال شدن خط يکي از اعداد 1 تا 10 روي کي پد تلفن را وارد نمايد اين اعداد متناظر با داخلي هاي مورد نظر مي باشد.
پس از وارد کردن عدد مربوطه از روي گوشي تلفن بايد منتظر بماند تا تماس برقرار گردد در اين سيستم هر گاه يکي از کاربران داخلي خط را اشغال کند خط براي تمام کاربران داخلي ديگر اشغال خواهد بود .
اين ويژگي هر سيستم سانترال 1به n است.
همواره برقراري نسبتي معقول بين پورت هاي ورودي وخروجي با توجه به نوع کاربرد ضروري است.
يک سيستم سانترال اين چنيني ساده ترين سيستم به شمار مي رود.
اين سيستم يک طرفه است و کاربرد امنيتي دارد چرا که امکان تماس با دنياي خارج وجود نخواهد داشت اما در سيستم سانترال 2 طرفه هر کاربر داخلي به خط ازاد دستر سي خواهد داشت و مي تواند با خارج از سيستم تماس گيرد.
بدين گونه که ابتدا کاربر داخلي گوشي خود را بر مي دارد سپس خط ورودي از لحاظ ازاد يا اشغال بودن چک مي شود اگر خط ورودي ازاد باشد انگاه خط ورودي به داخلي مذکور رله مي شود و ارتباط با دنياي خارج انجام مي پذيرد و اگر خط مشغول باشد(از طريق حس ولتاژ DC حالت مشغول خط)يک بوق اشغال يا يک پيغام به داخلي مورد نظر ارسال مي گردد و کاربر از اين طريق پي به مشغول بودن خط مي برد.
اين پروژه از قسمت هاي متفاوتي تشکيل شده است که هر يک وظيفه خواصي بر عهده دارند و نمونه برداري لازم را براي قسمت مرکزي سيستم که کل سيستم را زير نظر دارد فراهم مي سازد اين قسمت مرکزي يا کنترلر توسط ميکرو کنترلري کارهاي مربوطه را انجام ميدهد . 

نصب سانترال