کال سنتر و تماس سنتر

کال سنتر مرکز تلفن دو طرفه است که در کنار همراهي تماس گيرنده و راهنمايي و هدايت آن تا واحد و بخش و حتي فرد مورد نظر امکان برقراري تماس را به کاربران مجموعه هديه مي کند. اين سيستم دو طرفه عملا سرعت کارکنان را تا حد بسيار زيادي افزايش مي دهد که در نهايت موجب افزايش راندمان کاري اين مجموعه خواهد شد.
امکان مديريت و کنترل و نظارت بر کارکنان را به راحتي به افراد بالارتبه يک شرکت مي دهد و در نهايت در تصميم گيري مديران در امور کارکنان راهکاري بسيار مناسب به حساب مي آيد (نصب سانترال).
از ديگر قابليت هاي اين کال سنتر ها نسبت به تماس سنترها مي توان به موارد زير اشاره کرد:

امکان برنامه ريزي استراتژيک
مديريت دانش
مسيريابي راحت، سهولت در ارتباط بين تماس گيرنده و اپراتور
اتوماسيون فرآيند کسب و کار
مديريت بهينه نيروي کار
نظارت بر کيفيت و گزارشات
کال سنترها به دليل کارايي که دارند مناسب شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مانند سرويس هاي اينترنت است و تماس سنترها مناسب شرکتهاي کوچک و بزرگ بدون در نظر گرفتن محدوديت هايي خاص است.