قهوه سبز برای دیابت بهتر از قهوه معمولی

کلروژنيک اسيد موجود در قهوه سبز اثرات ضدديابتي بيشتري به نسبت کافئين دارد. اين ماده جذب گلوکز غذا توسط روده‌ها را کاهش مي‌دهد و نيز جذب گلوکز موجود در خون توسط ماهيچه‌ها را افزايش مي‌دهد. هر دوي اين عوامل باعث کاهش گلوکز موجود در خون مي‌شود و در نتيجه قند خون کاهش مي‌يابد. همچنين کلروژنيک اسيد با کاهش مقاومت سلول‌ها به انسولين منجر به افزايش جوابدهي سلول‌ها به فرمان انسولين مي‌شود و با مهار توليد گلوکز در بدن اثرات ضدديابتي خود را اعمال مي‌کند.

قهوه معمولي براي لاغري مناسب‌تر از قهوه سبز
علت اصلي اثرات کاهش وزن قهوه معمولي محتواي کافئين آن مي‌باشد و مطالعات نشان مي‌دهند که قهوه‌هاي بدون کافئين اثري بر تناسب اندام و لاغري ندارند؛ زيرا اين کافئين است که مانع از ذخيره چربي‌ها مي‌شود، سطح انرژي در دسترس بدن را افزايش مي‌دهد و نيز باعث افزايش متابوليسم و سوخت و ساز در بدن مي‌گردد و تمام اين موارد در کنار هم علت اثرات چربي سوزي قهوه معمولي مي‌باشد. اما قهوه سبز 20 درصد از کل کافئين موجود در قهوه معمولي را دارا مي‌باشد و در نتيجه نمي‌تواند به اندازه قهوه معمولي براي فرآيندهاي چربي سوزي موثر باشد.

منبع: تبيان