آنالیز ویدئویی و کاهش فضای ذخیره سازی اطلاعات دوربین مداربسته

آناليز ويدئويي باضبط کردن تصاوير دوربين مداربسته فقط در زماني که حرکت مشخصي رخ دهد نقش بسزايي درکم کردن فضاي مورد نياز ذخيره سازي ويدئوها ايجاد ميکند که درنتيجه اينکار باکم شدن ملزومات فضا و انرژي مورد نياز خواهد بود . درضمن به اين نکته بايد توجه کرد که آناليز ويدئويي نسبت به تشخيص حرکت ويدئويي ازدقت بيشتري درشناسايي حرکات مشکوک برخوردار است يعني فضاي اطلاعاتي کمتري باهشدارهاي بي مورد به هدر ميرود .

سيستمهاي ديدباني دوربين مداربسته که براي ضبط تصاوير ازآناليز ويدئويي استفاده نميکنند فضاي مورد نياز براي ذخيره سازي اطلاعات تا16 دوربين مداربسته را باسرعت 24 فريم بر ثانيه براي هر دوربين است . درحالي که همين سيستم اگر ازآناليز ويدئويي براي ذخيره سازي اطلاعات بهره ببرد با بيشتر از 50% صرفه جوي مواجه خواهد شد .

آناليز ويدئويي درکاهش نويز تصاوير ضبط شده دورربين مداربسته تاثير داشته و باعث اشغال کمتر فضاي هارد ديسک خواهد شد همچنين کاهش درفضاي رک و برق مورد نياز سيستم ذخيره ساز اطلاعات راموجب ميشود .

هنگامي که ما بخواهيم سخت افزاري رابصورت جداگانه براي اناليز ويدئويي تصاوير ضبط شده دوربين مداربسته بکار ببريم با ضعيف شدن عملکرد محيط زيستي مواجه ميشويم . بابکار بردن يک نرم افزار واحد براي هردو مديريت ويدئويي و اناليز ويدئويي کاربرها ميتوانندبه طور کامل ازکاهش هزينه ها سود ببرند .