توصیه‌ های پیامبر اسلام درباره ی سلامتی

همه ما این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیده ایم که فرمودند «النظافه من الایمان» و داستان های بسیاری از اهمیتی که ایشان برای سلامتی و بهداشت فردی قائل بودند بارها برایمان نقل شده است . در زیر تعدادی از توصیه های ایشان را با هم می خوانیم .

·         آن که دردها را آفریده، درمان آنها را نیز آفریده است.

·         هر دردی را درمانی است، پس چون دارو به درد برسد، به اذن خداوند بهبود یابد.

·         خود را مداوا کنید، چراکه خداوند هیچ  دردی را فرو نفرستاده، مگر آنکه برای آن درمانی نازل کرده است.

·         هر کاری را چاره ای است و چاره تندرستی در دنیا چهار چیز است : کم سخن گفتن، کم خوابیدن (خواب کافی)، کم راه رفتن و کم غذا خوردن.

·         روزه بگیرید تا تندرست بمانید.

·         سفر کنید تا تندرست بمانید.

·         سه چیز است که بدن به واسطه آن شاداب می شود و رشد می کند: بوی خوش، جامه نرم و نوشیدن عسل.

·         کوتاه کردن ناخن ها مانع بروز درد بزرگ می شود و روزی شخص را فراوان می کند.

·         هر کس به حرام درمان بجوید، خداوند در آن شفایی قرار نمی دهد.

·         تا هنگامی که بدنت درد را تحمل می کند، از دارو بپرهیز و آنگاه که درد را تحمل نکرد، از دارو استفاده کن.

·         هر کس سلامتی بر بدنش چیرگی دارد، مداوا نکند.

·         هر کس می تواند با بیماری خود سر کند، از درمان بپرهیزد، زیرا بسا دارویی که خود ، بیماری بر جا می نهد.

سفارش پیامبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با بهداشت دهان و دندان:

·         خلال کردن دندان ها موجب بهداشت دهان و سبب جلب روزى است.

·         اگر برای مردم دشوار نبود، در هر نماز مسواک زدن را واجب می کردم.

·         جبرئیل همواره مرا به مسواک زدن سفارش می‏کرد تا جایی که گمان کردم آن را واجب خواهد ساخت.

·         به اندازه ای به مسواک زدن امر شدم که گمان بردم شاید بر من فرض گردد.

·         مسواک زدن، اقتضای فطرت انسان است.

·         دندان های خود را خلال کنید (مثل نخ دندان)، زیرا خلال کردن جزء نظافت است و نظافت نشانه ایمان است و شخص با ایمان داخل بهشت می شود.

·         یکی از حقوقی که مهمان به گردن میزبان دارد این است که میزبان برای او چوب خلال دندان را در وقت غذا خوردن آماده کند.

 

روش غذا خوردن پیامبر اسلام

حضرت هیچگاه تا حد سیر شدن غذا نمی خورد و پرخوری را سبب بیماری می دانست.

پیامبر هیچگاه در غذا نمی دمیدند (فوت نمی کردند) و صبر می کردند تا غذا داغ سرد شود و می فرمود: برکت در غذای سرد است.

البته منظور این است که پیامبر غذا را وقتی خیلی داغ بود نمی خوردند تا کمی ملایم و قابل خوردن شود، نه اینکه بعضی غذاها را که باید گرم خورده شود، آن را سرد کنند و بخورند.