ذخیره سازی Edge در دوربین مداربسته

بیشتر سیستمهای دیدبانی که درحال حاضر وجود دارند ازسرور VMS و یا دستگاه دی وی ار استفاده میکنند و روش ذخیره سازی انها بصورت مرکزی می باشد . این روش تصاویر گرفته شده توسط دوربین رابه یک مرکز مشخص میفرستد که یک کامپیوتر و یا سرور بابت ذخیره سازی تصاویر بوده که ذخیره سازی تصاویر ارسال شده بوسیله دوربینهای متعدد رابه عهده دارد .
درحالی که درذخیره سازی Edge تصاویر گرفته شده دوربین درهمانجا درخود دوربین فشرده و ذخیره شده ودیگر نیازبه ارسال تصاویر به خارج ازدوربین نمیباشد مگر، اپراتور نیاز به مشاهده و بررسی تصاویر زنده ویا تصاویر قبلی داشته باشد .
فقط دوربینهای تحت شبکه هستند که ذخیره سازی Edge را پشتیبانی میکنند ودر دوربینهای آنالوگ این امر امکان پذیر نیست .
دوربینهای تحت شبکه راکه تصاویر دریافتی رابر روی سیستم ذخیره سازی Edge خود نگه میدارند وعمل ضبط تصویر و صدا راهمزمان انجام می دهند دی وی ارهای تک کاناله نیز میگویند .
این ویدئوهای دریافتی بر روی انواع مختلف حافظه ذخیره میشود ولی رایج ترین انها کارت حافظه SD است .