آشکارسازی در دوربین مداربسته IP

همه دوربين هاي مداربسته IP که استاندارد هستند داراي آشکارساز حرکت ميباشند و هر ساله دوربينهاي مداربسته IP جديد به پردازنده هاي قويتر مجهز مي شوند که بوسيله آنها ميتوانيم الگوريتمهاي پيچيده تر و و سنگينتري را بکار ببريم .
برخي از دوربين هاي مداربسته IP ميتوانند سوژه ها را دسته بندي کرده ، تعداد و جهت حرکت آنها را مشخص کنند .و همچنين سوژه هايي را که رها شده هستند را تشخيص دهند . تمامي موارد ذکر شده را دوربينهاي مداربسته IP ميتوانند بطور مستقل و در همان محل دوربين ارائه دهند .
قابليتهاي تحليل سيستم ديدباني که به دوربينهاي مداربسته IP منتقل ميشود داراي بازدهي بالايي است به دليل اينکه در ابتدا سرورهاي ضبط ويدئو بارگذاري نمي شوند و دوم کار آشکارسازي بر روي تصاوير فشرده نشده اي که داراي کيفيت بالايي هستند صورت ميگيرد .
از مشکل ترين مراحل پياده سازي اينجاست که بايد نرم افزارهاي ديدباني ويدئويي را بهبود بخشيد تا بتوانند اطلاعات سوژه هاي شناسايي شده را از دوربين دريافت کنند .