در مورد تلفن سانترال

نصب سانترال- تلفن سانترال به تلفن هايي گفته ميشود که ميتواند چند خط شهري و داخلي را با يک عدد تلفن روميزي کنترل کرد
اگر شما 20 خط شهري داشته باشيد در حالت عادي احتياج به 20 عدد تلفن داريد که نمي توان همه آنها را روي ميز قرار داد براي رفع اين مشکل احتياج به تلفن هاي سانترال است که مشکل ما را حل کند
از ديگر مزاياي تلفن سانترال ارتباط داخلي با ديگر اتاق هاي داخل سازمان است بدون هزينه تلفن
از ديگر مزاياي مراکز سانترال اين است که ميتوانيد همزمان چند نفر را پشت خط نگهداريد يا اينکه هر خطي به اپراتور وصل شود و اپراتور انتقال بدهد به مسئول مرتبط براي پاسخ گويي
از ديگر مزاياي تلفن سانترال ميتوانيم به منشي اتوماتيک اشاره کرد که هر شخصي وقتي تماس ميگيرد با شرکت پيغام براي آن پخش ميشود مثل واحد فروش عدد يک واحد حسابداري عدد دو و غيره ......
از ديگر مزاياي تلفن سانترال کنترل هر داخلي ميباشد که ميشود از تماس کارکنان شرکت به بيرون جلوگيري شود براي کنترل هزينه تلفن.
تلفن هاي سانترال داراي بيش از 400 کد ميباشد که ميتوانيم به هر حالتي که خواستيم دستگاه را تنظيم کنيم .

در مجموع بعد از استفاده از مراکز سانترال ديگر هيچ وقت سراغ تلفن معمولي نخواهيد رفت