عملکرد فیلتر مکانیکی در دوربین مداربسته

يکي ازبخشهاي مهم در دوربين مداربسته روز/شب ، فيلتر قطع مکانيکي است که درقسمت بالاي حسگر قرار دارد . فيلتر قطع مکانيکي موجود در دوربين مداربسته اجازه حرکت به فيلتر مادون قرمز به جلو و عقب راميدهد .

هنگامي که بخواهيم تصاوير رنگي بدست بياوريم فيلتر مادون قرمز درقسمت جلوي حسگر قرار ميگيرد و نور مادون قرمز رامسدود ميکند و درصورتيکه فضاي بيروني تاريک باشد و ما نياز به نور بيشتري داشته باشيم فيلتر مادون قرمز از جلوي حسگر کنار رفته طوري که حسگر بتواند نور مادون قرمز را دريافت و ثبت کند .

درطول روز نور مادون قرمز بايد حذف شود زيرا کيفيت تصاوير رنگي راکاهش ميدهد ولي درشب چون نور مرئي ضعيف است وجود نور مادون قرمز براي ثبت جزئيات سياه و سفيد لازم است . معمولا دردوربينهاي مداربسته روز/شب بطور خودکار در زمان نور کم از حالت رنگي به سياه و سفيد تغيير خواهد کرد وهمچنين خودمان ميتوانيم به صورت دستي تنظيم آنرا در وضعيت يکي ازدو حالت قرار دهيم .

دربعضي ازدوربينها به جاي عبارت روز و شب ممکن است از عبارات ديگري استفاده شود که براي کاربر کمي مبهم باشد همچنين در دوربينهاي مداربسته اي نيز هستند که ازعبارت قطع فيلتر مادون قرمز با on /off استفاده ميشود که کاربر را براي آگاهي ازقطع فيلتر مطلع ميسازد .