فعالیت بدنی در زمستان

مخصوصاً وقتي که هوا خيلي سرد است، چه کسي دوست دارد لباس هاي سنگين بپوشد تا بتواند در هواي سرد بيرون ورزش کند يا بدود؟ يا چه کسي مايل است خطر ليز خوردن روي زمين يخ بسته را براي پياده روي قبول کند؟
حتي شايد در هواي سرد با ماشين رفتن به يک کلاس ورزش يا باشگاه نيز سخت به نظر برسد. اين امر مي تواند موفقيت افرادي که قصد کاهش وزن و يا حفظ تناسب اندام را دارند به مخاطره اندازد.
ولي شما نبايد سردي هوا را بهانه اي براي کاهش فعاليت بدني خود در فصل زمستان بدانيد. شما مي توانيد با تدابيري هوشمندانه، فعاليت بدني خود را در اين فصل سرد حفظ نماييد.
برخي از راهکارهاي هوشمندانه براي حفظ فعاليت بدني در فصل سرما به شرح زير مي باشند:

1- طرز فکرتان را عوض کنيد.
براي شما که زندگي هدفمندي را دنبال مي کنيد، زمستان فقط به منزله ي يک فصل سرد نيست، بلکه زماني است که مي توانيد بنشينيد و اهداف خود را مرور کنيد. سپس براي چند ماه بعدي خود برنامه ريزي کنيد. با اين شيوه، شما فصل زمستان را به چشم ديگري مي بينيد و در اين فصل پوياتر و فعال تر خواهيد بود.

2- بازي هاي زمستاني را امتحان کنيد.
اگر به نظر مي رسد که انرژي و حوصله‌ي ورزش کردن در بيرون از منزل را نداريد، به جاي آن بازي هاي زمستاني را امتحان کنيد. شما با بازي کردن مي توانيد مقداري کالري بسوزانيد. فايده بازي کردن در اين است که سختي ورزش در آن نيست و ضمن اينکه تفريح مي کنيد، ضربان قلبتان را نيز افزايش مي دهيد و کالري مي سوزانيد.
اگر برف کافي روي زمين نشسته است بيرون برويد و بازي کنيد؛ مثلا مي توانيد يک آدم برفي درست کنيد و يا گلوله هاي برف را به طرف يکديگر پرتاب کنيد (فقط مراقب باشيد آسيبي به هم نزنيد).
انجام يک ساعت از بازي هاي مذکور مي تواند تا 200 تا 300 کيلوکالري بسوزاند. اگر احيانا در محل زندگي شما امکان اسکي روي يخ ميسر است، انجام آن نيز مي تواند تا بيش از 450 کيلوکالري در هر ساعت را مصرف کند.

3- در خانه خلاق باشيد.
شايد رفتن به باشگاه در هواي خيلي سرد به نظرتان خيلي دشوار برسد، اما به هيچ دليلي نبايد برنامه فعاليت بدني خود را در زمستان تعطيل کنيد. شما در خانه نيز مي توانيد فعاليت بدني داشته باشيد. براي مثال مي توانيد با استفاده از CD و DVD هاي آموزش ورزش در خانه ورزش کنيد، مي توانيد چند نمونه از دستگاه ها و تجهيزات ورزشي را در منزل داشته باشيد و با آنها ورزش کنيد.
ورزش در خانه در فصول سرد، يک راه راحت براي باقي ماندن در مسير تندرستي و تناسب اندام است و خطر سرما خوردن را نيز به همراه ندارد.