اشغال نشدن خط تلفن با خط ويژه

نصب سانترال- شرکت ها، رستوران ها و فروشگاه هايي که در يک زمان ممکن است چند تماس تلفني داشته باشند، براي پاسخگويي به مشتريان ناگزير هستند چند خط تلفن را به مشتريان معرفي نمايند تا در صورت اشغال بودن يک خط با خطوط ديگر تماس بگيرند. اين راهکار دو مشکل به دنبال دارد مشکل اول سخت بودن به خاطر سپردن چند شماره براي مشتري و مشکل دوم نياز به شماره گيري چند باره براي يافخط آزاد مي باشد.
حال فرض کنيد در فضاي رقابتي امروز مشتري با ما تماس بگيرد و شنونده بوق اشغال باشد، احتمالا بدون درنگ با رقباي ما تماس خواهد گرفت و اين مشتري را از دست خواهيم داد. براي حل اين مشکل چه راهکارهايي وجود دارد.

روتاري چيست
شركت مخابرات سرويسي را براي مشتركين فعال كرده است كه مشترك در صورتي كه چند خط تلفن در يك نقطه داشته باشد مي تواند يك خط را به عنوان سر شماره و خطوط ديگر را به عنوان زير گروه خط اول معرفي نمايد و بدين ترتيب از اشغال شدن خط تلفن جلوگيري نمايد.

نحوه كار روتاري به چه شكل مي باشد
نحوه عملكرد قابليت روتاري به اين شكل مي باشد، وقتي مشتري با شماره اي كه ما معرفي كرده ايم تماس مي گيرد در صورتيكه خط اشغال باشد به صورت خودكار تماسش به خط تلفن بعد منتقل مي گردد و با اين شرايط نه متوجه اشغالي خط مي شود نه نياز به تماس مجدد دارد.

چگونه خط ويژه را فعال نماييم
براي فعال کردن خط ويژه در صورتيکه در يک نقطه سه خط داشته باشيم مي توانيم به امور مشترکين مخابرات محل خود مراجعه نموده و فرم درخواست مربوط به روتاري را تهيه نماييم که اين کار براي هر يک از خطوط بايد انجام شود. سپس خط اصلي را به عنوان خط زنگ خور و خطوط ديگر را به عنوان زير مجموعه خط اصلي معرفي نماييم.

تعريف روتاري از نظر فني
قابليت روتاري روي سوييچ ها مخابراتي معادل فيچر كد CALL FORWARD BUSY در سانترال پاناسونيك مي باشد. به اين نحو كه در صورتيكه يك داخلي سانترال مشغول باشد تماسش به مقصد ديگري منتقل گردد.

مزاياي روتاري
اين قابليت از چند جهت بسيار مفيد است. اول آنكه ما تنها يك شماره تماس به عنوان خط ويژه به مشتريان معرفي مي كنيم در حالي كه چند تماس روي اين خط مي توانيم داشته باشيم.
دوم آنكه با هزينه بسيار كم و فقط با داشتن چند خط آنالوگ در يك نقطه مي توانيم از اشغال شدن خطوط جلوگيري كنيم.

معايب روتاري و راهکارهاي رفع آن
همان طور كه مي دانيم روي خط آنالوگ شهري تنها يك تماس مي توان داشت و در عمل خط ويژه تنها قابليتي كه براي ما فراهم ميكند انتقال تماس خط مشغول به خط ديگر مي باشد. حال فرض كنيد ما به 10 تماس ورودي در لحظه نياز دا شته باشيم و تعدادي خط هم براي تماس خروجي نياز داشته باشيم حال براي رفع مشكل اشغالي بايد چيزي بالغ بر 20 خط خريداري كنيم و درگير فيش هاي متعدد و پيگيري هاي متعدد شويم. در اين شرايط استفاده از خط E1 كه قابليت برقراري 30تماس همزمان را دارند راهكاري منطقي تر مي باشد.
مسئله ديگر اين هست كه روتاري تنها اشغالي خطوط شهري را براي ما مرتفع ميكند. براي روشن تر شدن موضوع فرض كنيد كا سه خط ورودي داريم وبا روتاري سه نفر از مشتريان با ما تماس گرفته اند ولي ما يك يا دو نفر براي پاسخگويي داريم. طبيعتا يك يا دو تماس را از دست مي دهيم يا بايد گوشي را برداريم و کاربر را منتظر بزاريم تا گفتگوي فعلي به پايان برسد.