مدیریت به سبک جیمزباند

پس از فیلم جیمز باند، همه ما در مورد اینکه فرد اسرارآمیز جهانی بودنچه حسی دارد، رویاپردازی کرده ایم و نتیجه آن هم تکبر و کارهایی شیرین است. من با تعدادی متخصص هوش انسانی مصاحبه کرده ام و پنج راه کلیدی را یافته ام که می توانید مهارت های مدیریت خود را به سبک جیمز باند ارتقا دهید.

1- با کارمندان داخلی خود صمیمی شوید

دارایی های هوشمند در تجارت به اندازه سایر امور اهمیت دارد. معمولا در مورد نمایندگان فروش خانه، با توجه به توانایی آنان در ایجاد ارتباط صمیمی با مردم قضاوت می شود، مردمی که اطلاعات مهمی در دست دارند. کارآفرینان هم باید به همین ترتیب دارای مهارت ارتباط با کارمندان داخلی خود باشند.

یک جمله معروف می گوید: شبکه کاری شما، شبکه ارزش های شماست. نقطه همکاری مشترک بین اهداف خود و ارتباطات ارزشمند پتانسیل را بیابید. علایق مشترک برای ایجاد ارتباطات استراتژیک را کشف کنید. افرادی که مخاطب شما هستند و بیشترین محرک ها روی آنها انجام می گیرد، افرادی هستندکه به اهداف برتر یا بینشی وسیع تر باور دارند. توضیح دهید که چگونه کمک به شما، به آنها کمک می کند تا به اهداف خود برای آینده بهتر دست یابند.
 


2- یاد بگیرید که چهره افراد را بخوانید

 مهارت های مشاهده ای به آگاهان موضوع کمک می کند تا تهدیدها را ارزیابی کنندو موقعیت ها را بشناسند؛ به خصوص وقتی به زبان بدن و حرکات؛ مربوط می شود. کارآفرینان نیز در جلسات و مکالمات باید از زبان بدن و حرکات آگاهی کاحمل داشته باشند. توجه داشته باشید که کدام عبارت باعث بیرون کشیدن پاسخی تعهدآور می شود – خم شدن به جلو، چشمان گشوده شده، آبروانی که بالا کشیده شده، تکان های ظریف سر، هاله ای از لبخند. اینها علایمی هستند که به وسیله آنها می توانید به نکات کلید همراستا با ارزش ها و باورهای شخص پی ببرید. همچنین، مترصد عبارتی یا حتی نامی باشید که نشانگر پاسخی منفی و خالی از تعهد است – تکیه به عقب، تنگ کردن چشم ها، پیچاندن بینی و بیرون دادن چانه.

3- آرام و خونسرد و مصمم باشید

موفقیت یک عملیات بستگی به توانایی شخص در حفظ خونسردی در موقعیت های پر از فشار و استرس است. به عنوان یک مدیر، شما نیز باید خونسردی خود رات حفظ کنید. در اوقات پرتنش، تیم شما منتظر رهبری و مدیریت شماست. مدیری عصبی باعث به وجود آمدن کارکنانی عصبی می شود.

وقتی که تحت فشار استرس فراوان هستید، به تنفس خود توجه کنید. تنفس سطحی می تواند باعث افزایش تنش در بدن شود. بر تنفس عمیق، آرامبخش و کامل تمرکز کنید تا نگرانی را از بین ببرید.
حرکات وحشت زده با عصبی بودن همراه است – ضربه زدن روی میز با خودکار، تکان دادن پا زیر میز یا حرکت به جلو و عقب. اعتماد و اطمینان را با سکوت و سکون نشان دهید. تنفسی کامل و سکوت می تواند تاثیر آرام بخشی روی شما و اطرافیانتان داشته باشد.

4- این ریسک را بکنید که به عمد از محدوده آسایش خود خارج شوید

مجریان املاک در مکان های متفاوتی وارد می شوندو افراد مختلفی پیرامون آنها هستند. آنها باید در هر موقعیتی آسوده باشند. کارآفرینان باید انعطاف پذیر باشند. یکی از بهترین راه ها برای الهام گرفتن، حل مشکل یا بسط محدودیت ها این است که به طور فعال از محدوده آسایش خود خارج شوید. به کلاس ورزش بروید. به گروه های جلسات ملحق شوید.کایت سواری کنید. عمدا خود را به سمت خارج از محدوده آسایش سوق دهید. تجارب جدید باعث آشکار شدن جوانب جدیدی از وجود شما می شود. دفعه آینده وقتی مشکلی سر راه تان قرار بگیرد، توانایی سازش بیشتری خواهید داشت.

5- حافظه خود را قوی کنید

در اجتماع هوشمند بسیار اهمیت دارد که جزییات را به خاطر بیاورید. کمی هوش می تواند برای عملیات مهم باشد. اگرچه کارآفرینان در امور پیچیده حافظه شرکت نمی کنند، ارتقای مهارت های حافظه می تواند مفید باشد. به یاد آوردن نام افراد، تاثیرات آنها و پویایی بین اعضای اصلی می تواند به شما کمک کند که در تجارت بزرگتری قدم بگذارید.


کمک گرفتن از اطلاعات خام، راه خوبی برای افزایش حافظه است. کار اصلی این است که اطلاعات را با تصاویر، خاطره، نظرات یا هر چیزی که دوست دارید، ارتباط دهید. می توانیم از یادآوری اسامی به عنوان یک مثال استفاده کنیم. اگر با کسی ملاقات کنیم که نامش «کاری» است، به لباسی خون آلود فکر می کنم. «اسکایلار» مرا یاد چکاوکی در آسمان می اندازد و «دان» مرا یاد پوست دباغی شده می اندازد؛ تنها امتیازی که او دارد همین پوست دباغی شده است و به همین ترتیب تا آخر.

قصر حافظه هم تکنیکی دیگر است. به خصوص برای به یاد آوردن اعداد مهم تجاری یا حتی یک سخنرانی. با این مهارت شما خانه خود یا هر مکان دیگری را تجسم می کنید. همانطور که تصور می کنید از اتاقی به اتاق دیگر می روید، اطلاعات مهم را به مناظر و تصاویر پیوست می کنید.

همچون یک انسان آگاه فکر کنید و درمی یابید که توجه بیشتری به دست می آورید، ارتباط بهتری دارید، آرامش بیشتر داشته و آماده اید تا با چالش های تجارت خود دست و پنجه نرم کنید.