چند توصیه غذایی برای کودکان بد غذا

عصرايران- بسياري از والدين از بي‌ميلي به غذا و کم اشتهايي کودکان خود رنج مي‌برند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ امتناع كودك از خوردن ممكن است به دلايل زير باشد:

- فعاليت زياد و در نتيجه خستگي
- فعاليت كم و در نتيجه كمتر گرسنه شدن
- نخوابيدن
- كم بودن فاصله بين تنقلات با غذاهاي اصلي
- اظهار نظر مبني بر دوست نداشتن غذا توسط بزرگترها.

5 توصيه که مي‌توانند در اين زمينه به شما کمک کنند:

1) بايد بدانيد که شرايط نقش بسيار مهمي بازي مي‌کند:
وعد? قبلي غذايش خيلي حجيم بوده است.
در بين وعده هاي غذايي، چيزهاي زيادي مي‌خورد.

2) استفاده از تمام جايگزين ها:
سوپ، مواد خام يا پوره ها به جاي سبزيجات پخته
کمپوت يا آب ميوه ها به جاي خود ميوه
ماست، پنير يا ديگر لبنيات به جاي شير

3) کمي سرسخت بودن:
اگر فرزندتان مثلاً از خوردن سبزيجات امتناع مي‌کند، در تمام وعده هاي غذايي اين مواد را برايش آماده کنيد اما بقي? غذا را تغيير دهيد: براي مثال گراتين گل کلم و ماهي، يا به همراه گوشت يا سيب زميني و... اغلب بايد در بيش از ده مورد، يک ماد? غذايي را به کودک بدهيد، تا آن را قبول کند. اگر آن ماد? غذايي را با خوراکي هاي ديگر همراه کنيد، شانس خود را بالا برده ايد.

4) جلوي هرزه خوري فرزندتان را بگيريد:
بچه ها مثل هم? بزرگترها نبايد هرزه خوري کنند، اما نه به خاطر اينکه ممکن است مثل بزرگترها اضافه وزن پيدا کنند، به اين علت که هرزه خوري ممکن است جلوي اشتهاي کودک را بگيرد. بنابراين از دادن خوراکي در بين وعده هاي غذايي به کودک خودداري کنيد، خصوصاً براي تشويق کردن، آرام کردن يا دلداري دادنش.

5) شروع کردن با مهم ترين ها:
فرزند شما يک سري الويت هاي غذايي دارد و دنبال خوراکي هايي مي‌گردد که بيشتر ترجيح مي‌دهد نسبت به آنهايي که کمتر دوست دارد، و اين کاملاً طبيعي است. اما اين وضعيت نبايد تا آنجا پيش رود که کودک فقط از يک گروه غذايي، تغذيه کند. بنابراين سبزيجات (يا مواد غذايي ديگر را که کودک عموماً از خوردن آن خودداري مي‌کند) را در اول وعد? غذايي به او بدهيد. گرسنگي اش بقي? جريان را پيش مي‌برد!