مصرف چربی های سالم در رژیم غذایی مدیترانه ای

رژیم مدیترانه ای مصرف چربی را ممنوع نمی کند، بلکه شامل یک انتخاب صحیح و آگاهانه از مصرف چربی ها در طی روز می باشد.
* رژیم غذایی سواحل مدیترانه شباهت های زیادی با برنامه غذایی توصیه شده انجمن بیماران قلبی امریکا دارد با این تفاوت که حاوی کلسترول کمتر و چربی های سالم بیشتری می باشد. از جمله چربی های سالم رژیم غذایی مدیترانه ای چربی های غیر اشباع تک زنجیره ای مثل روغن زیتون و چربی های چند اشباعی که دارای اسیدهای لینولنیک(نوعی از اسیدهای چرب امگا 3) هستند، می باشند که این چربی ها در روغن کانولا و مغزها به ویژه گردو یافت می شوند.
ماهی که یکی دیگر از منابع غنی اسیدهای چرب امگا 3 است به وفور در رژیم غذایی مدیترانه ای یافت می شود.
اسیدهای چرب امگا 3 تری گلیسیرید خون را کاهش داده و سلامت رگ های خونی را حفظ می نمایند. رژیم مدیترانه ای همچنین مصرف چربی های اشباع شده و روغن های هیدروژنه که هر دو عامل بیماری های قلبی هستند را کاهش می دهد.