دوربین های دارای مادون قرمز یکپارچه و مزایای آنها

منظور از مادون قرمزهاي يکپارچه دوربينهايي هستند که تابشگر مادون قرمز داخل محفظه دوربين مداربسته قرار دارد . از جمله مزاياي مادون قرمز يکپارچه شامل موارد زير ميشود :

نصب آسان
به دليل قرار گرفتن تابشگرهاي مادون قرمز در داخل محفظه دوربين مداربسته ديگر نيازي به نصب قطعه اي ديگر نمي باشد .

سيم کشي آسان
معمولا مادون قرمز هاي يکپارچه از همام PoE مورد استفاده براي دوربين استفاده ميکنند .

امکانات پيشرفته
دوربين هايي هستند با قيمت بالاتر که داراي امکاناتي نظير مادون قرمز هوشمند ، تطبيق پذيري و تنظيم پهناي تابش خودکار هستند که بوسيله تابشگرهاي مادون قرمز جداگانه امکان پذير نمي باشند .