اتصال بین دو سانترال پاناسونیک

بسياري از سازمان ها و شرکت هاي بزرگ نيازمند برقراري تماس داخلي بين دو ساختمان از ساختمان هاي شرکت مثل دفتر مرکزي و کارخانه مي باشند. بيشتر شرکت ها داراي تلفن سانترال پاناسونيک مي باشند. براي برقراي ارتباط بين دو سانترال پاناسونيک با توجه به مدل دستگاه سانترال راهکارهاي متفاوتي موجود مي باشد. ما در اين مطلب سعي داريم به روش هاي موجود براي برقراري ارتباط بين دو سانترال بپردازيم ولي طبيعتا براي انتخاب روش مناسب از نظر هزينه و کيفيت با توجه به سيستم موجود مشاوره با کارشناس سانترال پاناسونک توصيه مي شود.

ارتباط ارزان بين دو سانترال پاناسونيک
از روش هاي کم هزينه براي برقراري تماس داخلي بين دو سانترال پاناسونيک از طريق شبکه و در دو ساختمان متفاوت استفاده از گيتوي هاي FXO و FXS مي باشد. براي اجراي اين سولوشن کافي مي باشد دو گيتوي VOIP را بر اساس تعداد تماس داخي همزماني که بين و ساختمان نياز داريم انتخاب نماييم. به طور مثال اگر 4تماس داخلي در يک لحظه بين دو نقطه نياز داريم يک گيتوي 4FXO و يک گيتوي 4FXS براي اين کار کفايت مي کند. حال کافي است پورت ها شهري و داخلي سانترال پاناسونيک را به گيتوي ها متصل کنيم. حال پس از کانفيگ گيتوي تماس داخلي بين دو ساختمن برقرار مي گردد. اين راهکار براي کليه سانترال هاي کم ظرفيت و ديجيتال پاناسونيک قابل استفاده مي باشد.


ارتباط از طريق کارت هاي tda0484 و tda490
براي اتصال دو سانترال پاناسونيک سري ديجيتال و هايبريد مانند TDA100، TDA200، TDA100D، TDA600 با يک سانترال پاناسونيک ديگر مي توان هم از راهکار اول استفاده نمود و هم از ارت هاي گيتوي پاناسونيک کهبه منظور اتصال و مرکزتلفن با هم را گرديده اند استفاده نمود. کارت هاي گيتوي TDA0484 براي برقراري 4تما همزمان و کارت TDA0490 براي 16 تماس همزمان توليد شده اند. براي نمونه ما وقتي يک دستگاه سانترال TDA100 در يک نقطه و يک سانترال TDA200 در نقطه اي ديگر داريم براي برقراري تماس داخلي بين دو سانترال مي توانيم اين دو سانترال را از طريق شبکه و با استفاده از کارت هاي ذکر شده به هم متصل نماييم تا داخلي ها موجود در نقطه اول بتوانند با داخلي هاي موجود در ساختمان دوم تماس تلفني داشته باشند. 

نصب سانترال