مقایسه LED مادون قرمز در دوربین مداربسته

LED مادون قرمز در دوربين مداربسته به عنوان معياري براي تعيين کيفيت به حساب مي آيد .
دو نوع کلي LED مادون قرمز در سيستمهاي نظارت تصويري وجود دارد :
LED هاي کم مصرف و ارزان قيمت
LED هاي گران قيمت حرفه اي با توان بيشتر

برخي دوربينها ي مداربسته داراي LED هاي کمتري مي باشند ولي معمولا ميتوانند فاصله بيشتري را تحت پوشش خود در آورند .
همچنين LED هاي بزرگتر و گران قيمت داراي اطمينان و عمر بيشتري بوده و نسبت به LEDهاي کوچکتر و و ارزان قيمت دارند .
بطور مثال در صورتيکه تابشگر مادون قرمز دوربين مداربسته از LED حرفه اي تر و گران قيمت استفاده کند در حالي که دوربينهاي مداربسته ارزان قيمت مادون قرمز دار از LED هاي ارزان قيمت استفاده ميکنند .
در حال حاضر برخي از دوربين هاي مداربسته IR دار گران قيمت از 3 تا 5 عدد از LED هاي حرفه اي در داخل دوربين استفاده ميکنند .