مكانيزم پروژه سانترال

در اين قسمت شرحي در مورد مکانيزم پروژه مي دهيم:
در اين سيستم تلفن سانترال طراحي شده مدار ابتدا به تشخيص زنگ ارسالي از مبدا مي پردازد اين کار توسط مداري بنام اشکار ساز زنگ صورت مي گيرد اين مدار سيگنال زنگ را اشکار مي سازد(Ring Detector) سپس مدار توسط فرماني که ميکرو مي دهد با قرار دادن مقاومتي موازي در دو سر خط تلفن ان را اشغال مي سازد .
چرا که مي دانيم ساده ترين راه اشغال کردن خط تلفن قرار دادن مقاومتي مناسب دو سر خط تلفن است به نحوي که جريانه حالت مشغول که در محدوده 10 تا 65 ميلي امپر قرار دارد در خط تلفن جاري شود.
اين مقاومت طبق محاسبات 330 اهم 1 وات(Ω330:W1)مي باشد.
در اين حالت بوق بازگشتي که از طرف مرکز مخابرات براي کاربر همزمان با زنگ ارسالي فراهم مي گرديد قطع مي گردد.
در اين مرحله حالت انتظار رخ مي دهد و سيستم منتظر است تا فرد تماس گيرنده يکي از اعداد 1 تا 10 را وارد کند ولي اين انتظار ابدي نيست و تماس گيرنده مي تواند فقط در عرض 10 ثانيه عدد مورد نظرش را وارد کند در غير اين صورت سيستم به حالت پايه باز ميگردد و منتظر تماس بعدي مي ماند.
حال اگر تماس گيرنده در عرض 10 ثانيه عددي وارد کند از روي گوشي تلفن سيگنال DTMF ارسالي از تلفن که قبلا در مورد سيگنال DTMF توضيح داديم توسط تراشه ي DTMF Decoder رمز گشايي مي گردد و به يک عدد بايناري در خروجي تبديل مي شود اين عدد بايناري توسط ميکرو تبديل به دسيمال و عدد زده شده از سوي کاربر مي گردد.
اکنون نوبت ارسال زنگ براي کاربر داخلي است همانطور که قبلا گفته شد براي سيستم داخلي بايد خودمان زنگ توليد کنيم چرا که اين سيستم جدا از سيستم مرکز مخابرات مي باشد.بنابرين بايد سيگنال ac زنگ لازم براي سيستم را توليد کنيم اين کار وظيفه مدار مولد زنگ (Ring Generator) مي باشد.
پس از مشخص شدن کاربر داخلي سيگنال زنگ برايش ارسال مي شود در اين مرحله دوباره حالت انتظار رخ مي دهد وسيستم منتظر مي ماند تا کاربر داخلي گوشي خود را بردارد.
دوباره اين انتظار ابدي نيست چرا که تعداد محدودي زنگ براي کاربر داخلي ارسال مي گردد همچون مرکز مخابرات.
حال اگر پس از ارسال 10 زنگ کسي به گوشي جواب نداد و کاربر داخلي گوشي اش را بر نداشت سيگنال زنگ قطع مي گردد و خط ورودي از حالت اشغال خارج مي گردد و مدار به حالت پايه و اوليه اش باز مي گردد.
اما اگر کاربر داخلي گوشي اش را بر داشت در اين صورت سيستم توسط مداري برداشتن گوشي توسط کاربر داخلي را حس مي کند وخط ورودي اشغال شده را به داخلي مورد نظر انتقال ميدهد نقطه بسيار مهم اينکه تا کاربر گوشي را بر ندارد بايد خط همچنان مشغول باشد .حال مکالمه برقرار مي شود و کاربر داخلي با دنياي خارج مکالمه مي کند .
باز سيستم به حالت انتظار مي رود و منتظز پايان تماس مي ميماند پس از پايان تماس مدار به حالت اوليه بر مي گردد و منتظر تماس بعدي مي ماند .شايان ذکر است که پايان تماس توسط مداري بنام In Use Circuit تعيين مي گردد که وضيعت ازاد يا اشغال بودن خط را کنترل مي کند .
فراموش نشود که بر داشته شدن گوشي توسط کاربر داخلي توسط شارش جريان در خط تشخيص داده مي شود. 

نصب سانترال